ที่อยู่และแผนที่ มว.

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (สำนักงานใหญ่)

3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02 577 5100
อีเมล cs@nimt.or.th

map-klong5


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน พระราม 6)

75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2026 5400
อีเมล cs@nimt.or.th

map-rama6