ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf 1.โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 433 KB 354
2 pdf 2.โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 438 KB 348
3 pdf 3.โรงเรียนบ้านนานายกพิทยา 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 2 MB 404
4 pdf 4.โรงเรียนโยธินบูรณะ 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 846 KB 344
5 pdf 5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 432 KB 339
6 pdf 6.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 862 KB 358
7 pdf 7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 436 KB 347
8 pdf 8.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 853 KB 366
9 pdf 9.โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 07 พฤษภาคม 2018 5:01 pm 433 KB 363
10 pdf 10.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 07 พฤษภาคม 2018 5:01 pm 433 KB 353
11 pdf 11.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 07 พฤษภาคม 2018 5:01 pm 445 KB 332
12 pdf 12.โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 07 พฤษภาคม 2018 5:01 pm 444 KB 491
13 pdf 13.มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 438 KB 358
14 pdf 14.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 439 KB 348
15 pdf 15.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 1 MB 330
16 pdf 16.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 397 KB 352
17 pdf 17.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 436 KB 334
18 pdf 18.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 433 KB 348
19 pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 256 KB 640
20 pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายละเอียดการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว 07 พฤษภาคม 2018 5:00 pm 279 KB 452