มว.วันนี้ สัมภาษณ์ นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผมว.: CIPM MRA Review Working Group

เมื่อไม่นานมานี้ท่าน ผมว. ของเราได้เดินทางไปประชุม CIPM MRA Review Working Group ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่า การประชุมที่ว่านี้คืออะไร แล้วเหตุใดจึงต้องเดินทางไปประชุมในครั้งนี้ วันนี้เรามีคำตอบจากท่าน อ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ผมว. มาให้คลายสงสัยกันค่ะ

เล่าถึงที่มาที่ไปขImageองการประชุม CIPM MRA Review Working Group

ก่อนอื่นผมต้องขอท้าวความไปเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) เมื่อหลาย 10 ปีมาแล้วที่ได้มีการลงนามข้อตกลงด้านการยอมรับผลการทดสอบและการวัด (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ร่วมกันขององค์การมาตรวิทยาโลก โดย CIPM  ที่มีการกำหนดการยอมรับร่วมกันได้ของค่าวัดนานาชนิด ของประเทศต่างๆ ซึ่งข้อตกลงร่วมกันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การยอมรับผลการวิเคราะห์ และทดสอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้การตรวจสอบซ้ำของผลิตภัณฑ์ในประเทศคู่ค้าลดลงจนกระทั่งหมดไป ส่งผลดีทำให้การค้าระหว่างประเทศเกิดความราบรื่น เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในตอนนั้นผมเป็นผู้แทนประเทศไทยในการลงนามข้อตกลงร่วมนี้ ในขณะที่เป็นผู้อำนวยการก่อตั้งของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เนื่องจากที่ผ่านมามักจะมีปัญหา คือการมีช่องว่างระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในด้านของเทคนิค และเครื่องมือวัดที่ไม่ตรงกัน หามาตรฐานตรงกลางไม่ได้ CIPM จึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวประสานงานในการสร้างข้อตกลงร่วม เพื่อให้เกิดกติกาการยอมรับร่วมกัน ซึ่งตรงนี้จะนำมาสู่การมีมาตรฐานเดียวกัน

แต่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการหารือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนิยามของมาตรฐานการวัด หรือ SI Base Unit ใหม่เพื่อให้มีความถูกต้องคงที่มากขึ้น จึงได้มีการจัดการประชุม CIPM MRA Review Working Group ที่ผมเดินทางไปร่วมประชุมเมื่อวันที่ 14-15 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชีย ส่วนผมได้โควต้าพิเศษ ถูกเชิญไปในฐานะประธาน DEC  ( Chair, Developing Economies’ Committee)

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คืออะไร

จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ผมไปประเทศญี่ปุ่นเพื่941080_10209153854753873_5625986688696998742_nอเข้าร่วมประชุม International Metrology Symposium (IMS) ครั้งที่ 12 ซึ่งได้มีการปรับการกำหนดค่ามวล (กิโลกรัม) ใหม่ อิงค่าคงที่ทางฟิสิกส์ ( Planck Constant ) ซึ่งการประชุมได้ นำเสนอแนวทางการทดลองเพื่อที่จะยืนยันการกำหนดค่าดังกล่าวว่ามีความถูกต้องเป็นที่น่าพอใจเพื่อนำไปสู่การประชุม และตัดสินใจขององค์การมาตรวิทยานานาชาติ ในครั้งต่อไป

โดยในการประชุม CIPM Review Working Group ในครั้งนี้ จะพุ่งเป้าไปที่การพิจารณาปรับปรุง วิธีการทำงาน ซึ่งยั12440614_10209153900995029_7332522968690065459_oงคงคุณภาพของการยอมรับข้อตกลงด้านมาตรวิทยาร่วมกัน อีกทั้งเป็นการหาทางลดภาระงานซึ่งเพิ่มขึ้นให้อยู่ในภาวะ ที่เหมาะสมตามความจำเป็นและไม่เป็นการกีดกันหรือสร้างความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือในกลุ่ม DEC พูดง่ายๆคือ การประชุมครั้งนี้ยังอยู่ในระยะของการหาขั้นตอน หาวิธีการเพื่อจะมาปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่เครือข่ายโดยรวมมากที่สุด ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม ปีหน้านี้ จะมีการประชุม Working Group อีกครั้ง ซึ่งเป็นการสรุปว่า วิธีการใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

ในปัจจุบันนี้  มว.ในสายตาชาวต่างชาติเป็นอย่างไร

จากการที่ผมได้ถูกเชิญไปเข้าร่วมประชุมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่เราได้รับความร่วมมือที่ดีจากต่างประเทศเสมอมานั้น ผมว่าเขาเหล่านั้นมองเราอยู่ในขั้นที่เรียกว่า expert พอสมควร เนื่องจาก เขามองเห็นศักยภาพที่เรามี นั่นคือเครื่องไม้เครื่องมือและความสามารถของบุคลากรของเราที่เคยไปโชว์ผลงานบนเวทีระดับนานาชาติมาแล้วหลายท่าน เราจึงได้รับการไว้วางใจในการได้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้แก่ประเทศที่ยังไม่มีความชำนาญการ  และในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะมีการประชุม Mid Year APMP ที่จะจัดขึ้นในเดือน มิถุนายน ปีนี้ เราจะเน้นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับประเทศ DEC นั่นคือจะมีการจัดเป็น Symposium และ  Workshop โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาระดับโลก หลายท่าน ที่ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้ว 3 ท่าน คือ ท่าน รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ Dr. Barry Inglis อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาออสเตรเลีย  และ Mr. Ryoji Chubashi อดีตประธานบริษัทโซนี่  โดย Theme Concept ของงานนี้ จะเป็นอธิบายให้เห็นถึงกลไกการทำงานของมาตรวิทยาที่นอกจากการสอบเทียบแล้วมาตรวิทยายังสามารถให้อะไรได้อีกบ้าง ซึ่งมาตรวิทยายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มากกว่านั้น โดยในงานนี้จะเป็นการเล่าถึงความสำคัญ และดึงศักยภาพทางด้านมาตรวิทยาที่มีอยู่ให้เป็นที่รู้จักและใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นรูปธรรมมากที่สุด

886616_10209154286844675_6455721962698604045_o12794855_10209154286764673_379121441665734324_o