สงกรานต์ มว. (7 เมษายน 2559)

นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทย  เนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่แบบไทย โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน มว. ร่วมพิธี ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี