สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเยี่ยมชม มว. (21 เมษายน 2559)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา  ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร มว. ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบัน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี