ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา ในช่วงระหว่างวันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaimediafund.thaijobjob.com/