เปิดให้บริการสอบเทียบใหม่

ฝ่ายมาตรวิทยามิติได้พัฒนาความสามารถการวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2562 ฝ่ายมาตรวิทยามิติได้เปิดให้บริการการสอบเทียบเพิ่มเติมดังนี้

  1. เครื่องวัดเลนส์ (focimeter) และเลนส์มาตรฐาน (lens)

             

2. ความหยาบแบบ 2 มิติ (areal roughness)

3. ความขนาน (parallelism) ของทรงกระบอก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธรรมรัตน์ 025775100 ต่อ 1115 หรือ thammarat@nimt.or.th

สำหรับพารามิเตอร์ที่ฝ่ายมาตรวิทยามิติให้บริการทั้งหมดสามารถค้นหาได้จาก http://www.nimt.or.th/main/?page_id=238