เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ใช้อย่างไร…ให้ถูกต้อง และข้อควรระวัง

ปัจจุบัน เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead thermometer) ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้เพื่อคัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออกอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่หากผู้ใช้งาน ใช้งานไม่ถูกต้อง อาจทำให้ได้อุณหภูมิร่างกายที่ไม่ถูกต้อง  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดทำ Infographic เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากที่ถูกต้อง รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานอีกด้วย