รู้… สู้ไวรัส Covid-19 ตอน รังสียูวีซี (UV-C) กำจัดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ ถ้าใช้ให้ถูกวิธี