มว. ร่วมบรรยายในงาน วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ (28-30 มิถุนายน 2559)

ดร.ทยาทิพย์  ทองตัน นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และยังได้รับเชิญให้เป็นประธานภาค (Session Chair) สำหรับการนำเสนอบทความภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” และนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A review on a pilot GNSS timing station Thailand geodetic network” ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา