มว.ร่วมจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการออนไลน์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week , (14-16 ตุลาคม 2564)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการออนไลน์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week ที่เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน แสงสว่าง ศูนย์ข้อมูล การควบคุมมลภาวะทางอากาศ และระบบขับเคลื่อนต่างๆ อีกมากมาย  โดยเป็นการจัดกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จัดเต็มกับหลากหลายกิจกรรม ทั้งโชว์รูมดิจิทัลผ่าน Virtual Marketplace เชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง และ สัมมนาออนไลน์ Virtual Conference รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ อัพเดตความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ มว.ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนการแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการงานด้านมาตรฐานการวัดเพื่อนำไปสู่การใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานบริการในรูปแบบต่างๆ ของสถาบัน  อาทิ การจำหน่ายวัสดุอ้างอิงก๊าซมาตรฐาน การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด การจัดฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดการสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการวัดเรื่อง “ความสำคัญของมาตรวิทยาต่อมาตรฐานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”ที่เป็นการบรรยายทั้งในภาคเช้าและบ่าย จำนวน 3 ห้วข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยาพลังงานของไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค” โดย ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย  หัวข้อ “สร้างความเป็นธรรมด้านพลังงานด้วยมาตรวิทยาการไหล”โดย ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ  และหัวข้อ “ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ” โดย ดร.นฤดม นวลขาว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป