กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2564)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 มีด้วยกัน 2 กิจกรรมที่มีตัวแทน มว. เข้าร่วมกันคือ พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมของหัวหน้าหน่วยงานหรือผูแทน ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า  โดยกิจกรรมนี้ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เข้าร่วม  อีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมจิตอาสา ภายใต้ชื่อ “อว. สามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง” เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งกิจกรรมนี้มีพนักงาน มว. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

 

พิธีวางพานพุ่ม ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า

 

กิจกรรมจิตอาสา ภายใต้ชื่อ “อว. สามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง” ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ