มว.ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ( 8 มกราคม 2565)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมส่งความรู้และความสนุกสนาน มอบเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนไทยในกิจกรรม “มารู้จักเครื่องมือวัดกันเถอะ” ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565”

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานในสังกัด กระทรวง อว. จัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model” ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้ น.ส.ฐานิยา คัมภิรานนท์ พนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานสื่อสารองค์การ เป็นผู้แทน มว.เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานดังกล่าว

โดยในปีนี้ มว.ได้ร่วมจัดกิจกรรมพาคุณน้องๆหนูๆ “มารู้จักเครื่องมือวัดกันเถอะ” โดยการนำข้อมูลความรู้พื้นฐานในการเลือกใช้เครื่องมือวัด เช่นเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความยาว และเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่มีอยู่ในท้องตลาดในหลากหลายประเภท ซึ่งเราจะเลือกใช้เครื่องมือวัดอย่างไร ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและมีความแม่นยำ และปลอดภัย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพาน้องๆเยาวชน มารู้จักวิธีการใช้เครื่องมือวัดและการอ่านค่าพร้อมทั้งใช้เครื่องมือวัดให้ถูกต้องแล้ว น้องๆ ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรมวงล้อนำโชค ที่ได้สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับหน่วยวัด SI ทั้ง 7 หน่วย ไปพร้อมกับการลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มว. และ อพวช.ได้จัดงานภายใต้มาตรการการดูแลป้องกัน การเว้นระยะห่าง และการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยต่างๆ โดยยึดตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น การใส่ถุงมือเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของโดยตรงก่อนร่วมเล่นกิจกรรม และมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม โดยพวกเราชาว มว.ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข ควบคู่ไปกับความปลอดภัยให้กับเด็กๆ และเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565