มว. รับมอบเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (17 มกราคม 2565)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) รับมอบเกียรติบัตรจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.โยธี กรุงเทพฯ