มว. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น (30 มีนาคม 2565)

นายเจนณิพัฒน์  ยะอนันต์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง พร้อมด้วยคณะทำงานด้านครุภัณฑ์ มว. เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์ชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ของสถาบัน พร้อมทั้งหนังสือ เสื้อผ้าและสิ่งของเหลือใช้ที่พนักงานร่วมกันบริจาคตามโครงการ “เหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็กๆ ทั่วประเทศ ณ อาคารผดุงมาตรและ อาคารสำนักงานกลาง (มว.) จ.ปทุมธานี