News Clipping : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ภาพข่าวการประชุมแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่3  คลิ๊ก