สวทช.เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สวทช.เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2565 

สนใจสมัครได้ที่ https://www.nstda.or.th/r/2022-mtec-director-recruitment