มว. เข้าพบอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (10 มกราคม 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายไพโรจน์  รัตนางกูร  หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน เข้าพบ ดร.ชมภารี  ชมภูรัตน์  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  เพื่อขอปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านมาตรวิทยา อาทิ เรื่องการวัดเครื่องวัดแผ่นดินไหวกับงานมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน และความร่วมมือด้านมาตรวิทยาสาขาอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นผลการวัดตามมาตรฐานสากลที่ได้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ กรมอุตุนิยมวิทยา  กรุงเทพฯ