ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การส่งเสริมบริหารจัดการและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา” ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “การส่งเสริมบริหารจัดการและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา” ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ท่านที่สนใจ สามารถ ดาวน์โหลด กำหนดการและใบสมัครได้ที attach file หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ โทร. 081-801-9500 email : surat@nimt.or.th และคุณปาณิศรา คงถาวร โทร. 081-818-2448 email : panisara@nimt.or.th

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf Second Announcement_1st MMS2023 rd II-update 26 มกราคม 2023 1:25 pm 1 MB 2