พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” (17 มกราคม 2566)

นายเจนณิพัฒน์  ยะอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในฐานะผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยพนักงาน (มว.) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหง” เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านได้ทรงประดิษฐ์พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมถึงอักษรไทยขึ้น  เพื่อให้สามารถเขียนแทนเสียงพูดของคำในภาษาไทยได้ทุกคำ  กับทั้งได้นำสระและพยัญชนะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พยัญชนะซ้อนกัน  ทำให้เขียนและอ่านภาษาไทยได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย  พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ