Laser scanning confocal microscope กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน

กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน เสนอหลักการทำงานของ  การประยุกต์ใช้ และสาธิตวิธีการใช้งานเครื่อง Laser scanning confocal microscope

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vEE0GaegYPs[/embedyt]