มว. ได้รับเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่า มว. มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565)