มว. ร่วมปรึกษาหารือ สวทช. (15 มิถุนายน 2566)

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมคณะ เข้าพบ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC), คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม (BCD) สวทช. และทีมงาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือและรับคำแนะนำในโครงการร่วมทุนงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโครงการสำคัญของ สวทช. ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. จังหวัดปทุมธานี