ไม่มีมาตรวิทยา ไม่มีมาตรฐาน

ไม่มีมาตรวิทยา ไม่มีมาตรฐาน
25 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พัฒนาระบบการวัดของไทย ให้ทัดเทียมสากล ช่วยยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีการแข่งขันสูงอย่างยั่งยืน ทำความรู้จัก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ที่ https://www.nimt.or.th/main/?p=42309