เอกสาร Guideline

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf Guideline IPRT 05 กันยายน 2023 3:47 pm 996 KB 121
2 pdf Guideline of verification Vacuum Oven V01 edit 2-09-2019 05 กันยายน 2023 3:47 pm 158 KB 114
3 pdf Guideline TC 05 กันยายน 2023 3:47 pm 1 MB 111
4 pdf Guideline to calibrate Digital Thermometers V04 edit 11-09-2012 05 กันยายน 2023 3:47 pm 637 KB 101
5 pdf Guideline to calibrate Liquid-in-glass V03 edit 11-09-2012_2 05 กันยายน 2023 3:47 pm 664 KB 92
6 pdf Guideline แนวทางการทวนสอบเครื่องมือทางอุณหภูมิและความชื้น 2565 05 กันยายน 2023 3:47 pm 521 KB 123
7 pdf Guildline ETH_150812_TS_UN_PP_TK_10-10-12_ 05 กันยายน 2023 3:47 pm 612 KB 96