รมว.อว. ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อำลาตำแหน่ง (1 กันยายน 2566)

พล.ต.ท.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ร่วมอำลา ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ในวาระที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากภารกิจในตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว  ท่านยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติอีกด้วย ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่ง  ท่านมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ให้เป็นรูปธรรม  และสนับสนุนการทำงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเสมอมา ณ กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ