สถาบันมาตรวิทยาฯ เข้าร่วมประชุมมาตรการสนับสนุน ระบบอาหารโลกปลอดภัย เตรียมรับมือภาวะโลกร้อน


19 – 20 ตุลาคม 2566: พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) พร้อมคณะ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับ BIPM และ คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (CIMP) ในการประชุม “22nd Meeting of the Directors of NMIs and Member State Representative” ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยในปีนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนระบบอาหารโลกปลอดภัย (Global food Safety) เตรียมรับมือภาวะโลกร้อน

BIPM เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาเมตริก (Metre Convention) ซึ่งดำเนินการผ่านสถาบันมาตรวิทยาของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อดำเนินการร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การวัดและมาตรฐานการวัด มีประเทศต่างๆ เป็นสมาชิกกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดย มว. ในฐานะรัฐภาคี (Metre Convention) เป็นผู้แทนประเทศไทย โดยในปีนี้มีการนำเสนอและพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในประเด็น “มาตรวิทยากับการสนับสนุนระบบอาหารโลกปลอดภัย (Global food Safety) เตรียมรับมือภาวะโลกร้อน” ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบห่วงโซ่อาหารโลก พิษที่อาจเกิดปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของประชากรโลก    การเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลอันอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อจากอาหารทะเล ซึ่งล้วนเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (Climate Change) ฯลฯ

พลตำรวจโทนายแพทย์พรชัย และคณะฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประธานและผู้บริหารของ BIPM และ คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (CIMP) ซึ่งได้กล่าวชื่นชมในความก้าวหน้าของงานด้านมาตรวิทยาในประเทศไทย และ มว.ยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาของงานด้านมาตรวิทยาของหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ คณะผู้บริหารของ มว.จะรวบรวมประเด็นสำคัญต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบต่อประเทศมานำเสนอให้กับท่าน ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและเตรียมการต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลกและนโยบายอาการปลอดภัย (Food Safety) นอกจากนี้จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบมาตรวิทยารองรับอาหารปลอดภัย เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนไทย ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานจากนานาชาติต่อไป