สถาบันมาตรฯ สานความสัมพันธ์ความร่วมมือ PTB สถาบันมาตรวิทยาชั้นนำของโลก

23 ตุลาคม 2566: พลตำรวจโทนายแพทย์พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และนักมาตรวิทยา เข้าพบ Dr.-Ing Prof. h. c. Frank Härtig รองประธานสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Vice-President, Physikalisch-Technische Bundesanstalt: PTB) เพื่อแสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือและความร่วมมืออันดีระหว่าง PTB และ มว. ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้ง มว. พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระดับสูง

ผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมถ่ายรูปหมู่ (Dr.-Ing Prof. h. c. Frank Härtig รองประธานสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คนที่ 4 แถวหน้า จากซ้าย-ขาว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Physikalisch-Technische Bundesanstalt: PTB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTB นอกจากจะเป็นสถาบันมาตรวิทยาแห่งแรกของโลกแล้ว ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันมาตรวิทยาชั้นนำ ที่มีผลงานวิจัยขั้นแนวหน้า ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมเยือนครั้งนี้ ทำให้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยด้านเวลาและความถี่ และห้องปฏิบัติการอิมพิแดนซ์เชิงควอนตัม และได้ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยที่มีประสบการณ์อย่างสูงในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ มว. ในการวางแผนพัฒนาองค์กรและระบบมาตรวิทยาพัฒนาประเทศต่อไป

ปัจจุบัน มีนักมาตรวิทยาจำนวน 2 คน คือ ดร.ปิยพัฒน์ พูลทอง และ ดร.รัฐกร แก้วอ่วม กำลังทำวิจัยกับกลุ่มวิจัย Quantum Clocks and Complex Systems ภายใต้การนำของ Prof. Dr. Tanja E. Mehlstäubler ในหัวข้อ “Timescale using an optical clock” และ “Multi ion clock and scalable traps” ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยนาฬิกาอะตอมเชิงแสงของประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ ยังมี นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์ นักมาตรวิทยาฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าที่กำลังทำวิจัยในระดับปริญญาเอกด้านการวัดปริมาณทางไฟฟ้าด้วยปรากฏการณ์เชิงควอนตัม กับกลุ่มงาน Josephson Effect, Quantum Impedance ภายใต้การนำของ Dr. Stephan Bauer ซึ่งขณะนี้ มว. กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานการวัดอิมพิแดนซ์เชิงควอนตัมอยู่เช่นกัน นักมาตรวิทยาทั้งสามจะเป็นกำลังหลักในการวิจัยและพัฒนาระบบมาตรวิทยาเชิงควอนตัมเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) รวมทั้งเทคโนโลยีและเศรษฐกิจควอนตัม (quantum economy) ต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยให้ทัดเทียมระบบมาตรวิทยาของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก

(จากซ้าย-ขวา) ดร.ปิยพัฒน์ พูลทอง, ดร.รัฐกร แก้วอ่วม, พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว., นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. และนางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์
บรรยากาศเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
บรรยากาศเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
บรรยากาศเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ