มว. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ (26 ตุลาคม 2566)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  เพื่อให้บุคลากรภายในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสา อันเป็นสาธารณประโยชน์ ในการนี้ พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วย ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี) กรุงเทพฯ