มว. รับมอบเครื่องมือวัดเพื่อการศึกษาและวิจัย (31 ตุลาคม 2566)

พล.ต.ท.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ  ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ  นายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล นายศมน  เพี้ยงบางยาง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว และดร.นรินทร์  จันทวงศ์ กำกับดูแลกลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ มว.  ให้การต้อนรับ Mr. Shunji Uchida, Managing Director บริษัทมิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ในโอกาสส่งมอบเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัย โดยเครื่องมือที่ได้รับมอบคือ Flatness Interferometer เพื่อใช้ในการวัดความเรียบผิวของชิ้นงานที่มีความถูกต้องสูง และเครื่อง Gauge Block Comparator เพื่อใช้ในการสอบเทียบ Gauge Block  นอกจากนั้นยังได้มีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ และห้องปฏิบัติการความแข็ง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี