รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย อว. (13 พฤศจิกายน 2566)

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร อว. ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม ชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานเด่นของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง อว. ก่อนมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงอว. ในการนี้ พล.ต.ท.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี) กรุงเทพฯ