ต้อนรับและปรึกษาหารือ JMIF ประเทศญี่ปุ่น (21 พฤศจิกายน 2566)

พล.ต.ท.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มว. ให้การต้อนรับคณะจาก Japan Measuring Instruments Federation (JMIF) ไดแก่ Mr. Yasuyuki TANAKA, President, Tanaka Scale Works, Mr. Hiroaki ASANO, Assistant Chief Engineer, Aichi Tokei Denki Co., Ltd., Mr. Riku MATSUI, Sales Manager, A&D Instruments Thailand Ltd., Mr. Kenji WASHIO, R&D Division General Manager, Oval Corporation, Mr. Atsushi SAITO, Executive Officer, TANITA Corporation, Mr. Yasuyuki TSUMURA, Director, TATSUNO Corporation, Mr. Kaname HOSHI, General Manager, TOKYOKEISO CO., LTD., Ms. Naoko YOSHIKAWA, Manager, Japan Measuring Instruments Federation (JMIF) ในโอกาสหารือความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในประเทศไทยและญี่ปุ่น ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยการที่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยจะช่วยคาดการณ์แนวโน้มของตลาดและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันและพัฒนาระบบมาตรวิทยาประเทศไทย สถาบันมีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงานหลายแห่งในญี่ปุ่น เช่น JICA, AOTS, NMIJ และ AIST ขอบเขตของความร่วมมือประกอบด้วยโครงการความร่วมมือ การเสริมสร้างขีดความสามารถ การส่งผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา และอื่นๆ การมีส่วนร่วมเช่นนั้นทำให้ มว. เป็นหนึ่งใน NMI ชั้นนำและเป็นศูนย์ฝึกอบรมและการวิจัยที่มีชื่อเสียงในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดีจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน ณ อาคารผดุงมาตร มว. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ผู้บริหารทั้งสองร่วมถ่ายภาพหมู่