มว. ร่วมหารือ ระบบเวลามาตรฐาน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (6 กุมภาพันธ์ 2567)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) พร้อมด้วย นายเทพบดินทร์  บริรักษ์อราวินท์  ดร.ทยาทิพย์  ทองตัน และนายศุภชัย  ตั้งสุภัคธาดา  นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตวิทยาไฟฟ้า  เข้าพบนายวัชรินทร์  กาญบุตร ผู้จัดการส่วน ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และทีมงาน ในโอกาสหารือเรื่องความร่วมมือด้านการสร้างระบบต้นแบบ การให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทยความแม่นยำสูง ปรับเทียบเวลาแบบอัตโนมัติจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายการสื่อสารและดิจิทัลของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ สำหรับใช้งานในระบบการสื่อสารและดิจิทัลต่อไป  กิจกรรมการหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หลักสี่ กรุงเทพฯ