มว. เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด CCL-K11 ที่ NMIJ ประเทศญี่ปุ่น (28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2567)

นายวศิน  ลิ้มธัญลักษณ์ และดร.กิตติสัณห์  มงคลสุทธิรัตน์ นักมาตรวิทยา กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้นำเครื่องมือ Iodine Stabilized He-Ne Laser ไปเปรียบเทียบผลการวัด CCL-K11 ที่ National Metrology Institute of Japan : NMIJ ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเดียวกันนี้นักมาตรวิทยาทั้ง 2 ท่านยังได้เข้าพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเรื่องการสร้างระบบ GBI อีกด้วย  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ National Metrology Institute of Japan, NMIJ ประเทศญี่ปุ่น