ชมรมมาตรวิทยาเสียง (9 กุมภาพันธ์ 2567)

ชมรมมาตรวิทยาเสียง โดยห้องปฏิบัติการเสียง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดประชุมชมรมมาตรวิทยาเสียง หัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานทางด้านมาตรวิทยาเสียง และการเปรียบเทียบผลการวัดในประเทศ” โดยการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย การนำเสนอการให้บริการด้านมาตรวิทยาเสียง และทิศทางการดำเนินการในอนาคต  รวมทั้งได้มีการนำเสนอด้านการให้บริการด้านมาตรวิทยาเสียงในปัจจุบันของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม  และยังได้มีการหารือเรื่องการเปรียบเทียบผลการวัดในประเทศ  สรุปพารามิเตอร์ และแนวทางในการดำเนินการเปรียบเทียบผลการวัดในประเทศอีกด้วย  กิจกรรมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารมาตรวิทยาเสียงและสั่นสะเทือน ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ