บริษัท โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หารือด้านการสอบเทียบ Universal Calibration System กับ มว. (20 กุมภาพันธ์ 2567)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย นายเทพบดินทร์  บริรักษ์อราวินท์ และนายศุภชัย  ตั้งสุภัคธาดา นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับคุณอนุศักดิ์ พรมชาติ คุณวุฒิวรรณา เจริญ  และคุณวสันต์ ศรีแสง เจ้าหน้าที่จากบริษัท โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสหารือเรื่องการสอบเทียบ Universal Calibration System เพื่อนำมาพัฒนาบริการที่จะมีขึ้นในอนาคต  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี