มว. นำความรู้มาตรวิทยาสู่ภูมิภาค จัดอบรมหลักสูตร “มาตรวิทยากับการจัดการเครื่องมือแพทย์ : พร้อมใช้ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” ในงานประชุม ECTI-CARD 2024 (7 พฤษภาคม 2567)

ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรม “หลักสูตร มาตรวิทยากับการจัดการเครื่องมือแพทย์ : พร้อมใช้ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” ภายใต้โครงการวิจัยเชิงคลินิกเพื่อจัดทำมาตรฐานการวัดทางการแพทย์ ที่จัดขึ้นโดยส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว. ที่มี ดร.นฤดม นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว. และทีมงาน ร่วมดำเนินการจัดงาน โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) ซึ่งภายในพิธีเปิดการอบรมได้มีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ได้แก่ ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม  อุปนายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยการอบรม ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัจฉรา เจริญสุข อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้  แก่นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์  จากหน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ โรงพยาบาลจอมพระ โรงพยาบาลชุมพลบุรี โรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลบัวเชด โรงพยาบาลพนมดงรัก โรงพยาบาลรัตนบุรี โรงพยาบาลลำดวน โรงพยาบาลศีขรภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลศรีณรงค์  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำองค์ความรู้และหลักการมาตรวิทยาไปใช้ในการบริหารจัดการงานเครื่องมือแพทย์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล