เรามาดูกันว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าโลกนี้ไม่มีมาตรวิทยา

เรามาดูกันว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าโลกนี้ไม่มีมาตรวิทยา

What is going to happen if the world without metrology.

ที่มา : VSL Dutch Metrology Institute [https://www.youtube.com/watch?v=YYrnjEo90fs]

Link ที่เกี่ยวข้อง : http://www.vsl.nl/en