โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VosxwyFDIQw[/embedyt]

1.ที่มาที่ไปของโครงการ การสนับสนุน การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
2.พาชมกระบวนการผลิตของ บริษัท พี.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป จำกัด