มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

สำหรับวิธีการและขั้นตอนงดเผยแพร่สู่สาธารณะ เนื่องจากเป็นการดำเนินการภายใน โดยบรรจุไว้ในระบบ intranet ของสถาบัน

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf Quality Manual 21 พฤษภาคม 2018 10:16 am 851 KB 610