นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ตอน 1

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wazLOKJPrA8[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JlD7D-7mmZ8[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=T91xdhAWC-o[/embedyt]