นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ตอน 2

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rUwlexuhzHU[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OFuMYIEuWHc[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J32OrMxa7hQ[/embedyt]