นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ตอน 3

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=muJkilR-_nM[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1Ph4XnzP6fY[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0JzZ9apZ-FU[/embedyt]