กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่

เกี่ยวกับกลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่

บุคลากร

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่

Email : chaiwat@nimt.or.th@nimt.or.th Tel. : 02-5775100 ต่อ 1219
ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : chatchaval@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1253

พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุทธิ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : sittisak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1229

ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : monthol@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1224

ดร.ศริญญา ปะสะกวี

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : sarinya@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1222

ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : thayathip@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

ดร.กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา
ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ Email : kornpatsitt@nimt.or.th Tel. : 02-5775100 ต่อ 1222
ดร.ปิยพัฒน์ พูลทอง
ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ Email : piyaphat@nimt.or.th Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

ข่าวสารและกิจกรรม