กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก

เกี่ยวกับกลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก

ประกอบด้วย 6 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ
2. ห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ากระแสตรง
3. ห้องปฏิบัติการความจุไฟฟ้าและความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
4. ห้องปฏิบัติการความต้านทาน
5. ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
6. ห้องปฏิบัติการกำลังเลเซอร์

บุคลากร

ร.ต.ชลิต คุ้มทวี
หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก Email : @nimt.or.th Tel. : 02-5775100 ต่อ 2110
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : chaiwat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1219

พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุทธิ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : sittisak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1229

นายเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : thepbodin@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1337

นายสุรเชษฐ เพิ่มฉลาด

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : surached@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1253

ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : monthol@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1224

นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : yaowaret@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1254

นางเนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : natenapit@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1219

ดร.กนกวรรณ นนทพจน์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : kanokwan@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1333

นายศุภชัย ตั้งสุภัคธาดา

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
Email : supachait@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1337

ข่าวสารและกิจกรรม