ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูงและไมโครเวฟ

Staff

ดร.ศริญญา ปะสะกวี

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : sarinya@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ1222, 8409, 8122

ดร.กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : kornpatsitt@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1222, 8122

นางสาวอริสรา ขาวดอกไม้

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
Email : arisarak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1222, 8409