แผน-ผลการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวม ๑๒๐ คน ประกาศเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม

มว. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม (21 พฤษภาคม 2561)

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 doc ผลการดำเนินงาน,ต.ค.60-พ.ค.61,25พ.ค.61 22 พฤษภาคม 2018 4:15 pm 34 KB 446
2 pdf ผลการดำเนินงาน,ต.ค.60-ส.ค.61,27ส.ค.61 28 สิงหาคม 2018 10:03 am 109 KB 390