แนะนำวิธีการและขั้นตอนการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดกับ มว.

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อาทิ ประเภทของเครื่องมือที่ให้บริการ ราคาและค่าบริการในการสอบเทียบ รวมไปถึงขั้นตอนอย่างละเอียดในการส่งเครื่องมือมาสอบเทียบยังสถาบัน โดยผู้ขอรับบริการสามารถดาวน์โหลด ข้อมูล “ขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบ” และ “คู่มือการใช้ระบบการให้บริการสอบเทียบออนไลน์” ได้ที่ attach file ด้านล่างนี้ และสามารถค้นหาข้อมูลการใช้บริการสอบเทียบได้ตามลิงค์ที่แนบด้านล่างเลยคะ

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=7610

บริการสอบเทียบ – สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (nimt.or.th)

 

ช่องทางการติดต่อ : งานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ

สำนักงานใหญ่คลองห้า จ.ปทุมธานี
เบอร์โทร : 0 2577 5100 ต่อ 3101,3102,3103
อีเมล : cs@nimt.or.th

สาขา : พระราม 6 กรุงเทพฯ (เฉพาะห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน) เบอร์โทร : 0 2354 3700 ต่อ 0
อีเมล : cs2@nimt.or.th

 

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf ขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบ 20 มกราคม 2022 5:30 pm 46 KB 26
2 pdf คู่มือการใช้ระบบการให้บริการสอบเทียบออนไลน์ 20 มกราคม 2022 5:30 pm 416 KB 30