รพ.ธรรมศาสตร์ หารือการตรวจสอบหน้ากากอนามัย N95 ด้วยมาตรวิทยา (15 เมษายน 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักมาตรวิทยา มว. ให้การต้อนรับ พ.ท.ดร.นพ. กฤติณ  ศิลานันท์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นายสหชัย แสงเรือง ประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์วัชระ  อมศิริ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการตรวจสอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE ที่ได้รับมาด้วยมาตรวิทยา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันด้วย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี