แบบลงทะเบียนบริการสอบเทียบ เครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบอินฟาเรด (Infrared Thermometer)

มว. ชวนสถานพยาบาลส่งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อรับบริการสอบเทียบ ฟรี!

มว.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยการเชิญชวนสถานพยาบาลที่สนใจส่งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส Infrared Forehead Thermometer   เพื่อขอรับบริการสอบเทียบฟรี โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อลงทะเบียนสมัครใช้บริการได้ที่

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อจึงมีความสำคัญต่อมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมเพื่อมิให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง โดยเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อตามสถานพยาบาลตลอดจนสถานที่ต่างทั่วประเทศ ซึ่งยังมีเครื่องมือเหล่านี้อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอย่างเหมาะสม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงมีแนวคิดในการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบอินฟราเรด หรือ Infrared Forehead Thermometer โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพยาบาลขนาดเล็กในส่วนท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2577-5100 ต่อ 2309 คุณสุวัฒนา

*หมายเหตุใบรับรองผลการสอบเทียบใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตรวจรับเครื่องมือได้

 

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf แบบลงทะเบียน 14 มกราคม 2021 11:24 am 32 KB 634
2 xls แบบลงทะเบียน 14 มกราคม 2021 1:58 pm 12 KB 449